☰ MENU

Welkom bij Raets Fiscale Advocatuur

Raets Fiscale Advocatuur adviseert en begeleidt ondernemers en ondernemende particulieren. Juridische problemen worden daarbij automatisch op hun fiscale merites beoordeeld.

De(r)gelijke advisering kan de ondernemer de helpende hand bieden in moeilijke tijden; dan drukt de last van de fiscus (immers) het zwaarst. De fiscus bedient zich te pas en te onpas van civielrechtelijke dwangmiddelen; slechts een advocaat kan deze pareren: zelfs in geval een oplossing niet meer mogelijk lijkt.

Raets Fiscale Advocatuur verleent bijstand bij bezwaar of beroep dan wel civiele procedures tegen de fiscus -de Ontvanger in het bijzonder- met name met betrekking tot dwangbevelen, (bodem-)beslag(-en), bestuurdersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid etc.

Raets Fiscale Advocatuur
Postadres: Postbus 464, 6200 AL Maastricht
Bezoekadres: Wim Duisenbergplantsoen 31, Maastricht
Telefoon: (043) 2010666
Fax: 0842-117814
E-mail: mail@raets.nl